Vì một hành tinh xanh

Vì một hành tinh xanh

Vì một hành tinh xanh

 Nơi chúng ta vui chơi học hành

Mọi người cùng chung tay nhé

 Trái đất ngày thêm khỏe mạnh

Sẽ không còn băng tan

Sẽ  không còn nóng ran

 Bạn ơi hãy kết đoàn

Vì hành tinh sạch đẹp   

                                            Kim Ánh