VÈ : XÔI ĐỘC

VÈ : XÔI ĐỘC

Nghe vẻ vè ve

Nghe vè xôi độc

Cái ruột bạn lan

Thương bạn vô vàn

Vì cục xôi gói

Ăn lúc bụng đói

Bị nhiễm ni lông

Chất độc mênh mông

Kể hoài không hết

Khiến bạn sinh bệnh

Giờ biết làm sao

Muốn khỏe dồi dào cùng nhau ghi nhớ

Ni lông là sợ tránh xa chúng thôi

Hỡi các bạn ơi

Nguyễn Thị Ngọc Hân