VÈ: XẢ RÁC

VÈ: XẢ RÁC

Bài vè :  CÁI VÈ XẢ RÁC  (tổ 1)

                       Ve vẻ vè ve

                       Cái vè xả rác

                       Nhà mình sạch mát

                       Đổ rác ra đường

                       Nhà gần kênh mương

                       Vứt bao xác thối

                       Heo gà trôi nổi

                       Thêm dịch tai xanh

                       Dòng nước hôi tanh

                       Trôi đi là hết

                       Trôi đi là hết.

 

                        Ăn uống la lết

                        Kẹo bánh dọc đường

                        Tỉnh bơ như thường

                        Đụng đâu vứt đó

                        Rác bay theo gió

                        Rác chất ngảnh ngang

                        Còn đâu mĩ quan

                        Bạn ơi có biết

                        Bạn ơi có biết.

 

                        Vè đây tha thiết

                        Kêu gọi mấy lời

                        Làm đẹp cuộc đời

                        Chung tay sạch rác

                        Chung tay sạch rác.