Tiểu phẩm : Cuối năm

 5/ TIỂU PHẨM:  BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG CUỐI NĂM (Tổ 4)

 

Các nhân vật: Ngọc Hoàng, Táo môi trường, Nam Tào, hai tội phạm

Ngọc Hoàng (ngồi chễm chệ trên ghế): Các Táo báo cáo về tình hình trong năm qua đâu rồi?

Táo môi trường (chạy ra): Dạ bẩm Ngọc Hoàng, con là Táo môi trường trường học đây. Con xin trình bày tình hình trường con năm vừa qua ạ!

          (Đọc giọng Rap, làm điệu bộ nhún nhẩy)

                      Trường con năm qua

                      Tích cực tham gia

                      Trồng cây đủ loại

                      Bảo vệ cây röøng

                      Không đốt không phá

                      Ai ai cũng giỏi

                     Tuyên truyền khắp nơi .                             .        

Ngọc Hoàng: Tốt!  Thế sao ta nghe tin Nam Tào bắt được rất nhiều tội phạm môi trường trong trường học. Nam Tào đâu? Cho bọn tội phạm vào mau !

                 (Nam Tào  đẩy hai tội phạm ra)

Nam Tào: Bẩm Ngọc Hoàng, đây là bọn tội phạm phá hoại môi trường, chúng đi lại nghênh ngang sân trường, bẻ cành, bứt lá, ăn xong vứt đầy ngăn bàn, hướng dương rắc đầy khắp lớp, nhiều khi chúng nó phi đồ ăn, vỏ kẹo từ tầng 2 xuống như là …. mưa sao băng ấy ạ.

Ngọc Hoàng: Ta nhìn các ngươi khôi ngô tuấn tú đâu đến nỗi nào mà lại phá hoại môi trường nhỉ. Này, các ngươi có ăn ở chỗ bẩn không, có học ở chỗ bẩn không, có chơi ở chỗ có rác không?

Cả hai tội phạm: Đương nhiên là không.

Ngọc Hoàng: Thế tại sao các ngươi lại vứt rác bừa bãi để người khác phải chịu như vậy? Theo điều lệ ở trường học, tội này phải trừng trị về trường làm vệ sinh, thấy rác nào cũng phải nhặt trong một tháng. Nếu không thì bắt ở đây dọn phòng vệ sinh hai tháng. Các ngươi có tâm phục, khẩu phục không ?

Tội phạm: Dạ phục

Ngọc Hoàng:  (Quay sang Táo môi trường) Này năm sau nhớ báo cáo cho đầy đủ có tốt, có xấu đừng có mà bệnh thành tích nghe.

                (Nhìn xuống khán giả) Còn các bạn, có muốn sống trong môi trường “xanh - sạch - đẹp” không nào? Điều đó chỉ phụ thuộc hành động của bạn mà thôi!

Tất cả đứng lên chào khán giả và hô khẩu hiệu:

             Hãy chung sức vì môi trường xanh, sạch, đẹp.