Thơ :Than ôi

Thơ :Than ôi

 

Chiều chiều ra ngắm dòng kênh

Than ôi dòng nước bồng bềnh ni lông

Mọi ngày nước chảy sạch trong

Hôm nay sao bốc mùi nồng ghê thay

Ai ơi phải cứu kênh này

Rác thải chớ vứt nơi đây để mà

Để mà dịch bệnh không lan

Để mà cuộc sống bình an sớm chiều

Tố Uyên+Kim Loan