THƠ : BẤT NGỜ

THƠ : BẤT NGỜ

Bất ngờ nghe chuyện cái Lan

Người đang khỏe mạnh bàng hoàng cơn đau

Khi ăn xôi nóng trong bao

Nhiễm chất độc hại phẩm màu không hay

Thôi thì ta phải biết ngay

Ni lông độc hại khỏi đâu bệnh tình

Vì môi trường sống chúng mình

Chúng ta giảm thiểu tình hình ni lông

Nguyễn Thị Tỉnh