THƠ :MÙA XUÂN SAU BÃO

THƠ :MÙA XUÂN SAU BÃO

        (Tổ 3)      

                      

        Bão đã qua rồi quê tan hoang.  

        Cây cối trường ta ngã ngổn ngang.

        Còn đâu bóng mát chiều thể dục,

        Còn đâu chị gió vẩy quạt sang.

              

        Thôi thì dọn dẹp cùng bắt tay,

         Đào hố trồng lại việc làm ngay,     

         Để mùa xuân đến vườn xanh lá,

         Nắng mới vui đùa trong gió say.