GIỮ LẤY MÀU XANH

GIỮ LẤY MÀU XANH

Mặt nước xanh biêng biếc
Mây trời xanh ngời ngợi

        Cỏ cây xanh sắc thắm

        Mắt em thơ trong xanh

 

Màu xanh đẹp như thế

Hãy gìn giữ nghe em

Bảo vệ cây và lá

Đừng tàn phá màu xanh

 

Đừng vứt bừa rác thải

Trân trọng mẹ thiên nhiên

Cho nơi này xanh mãi

Xanh bình yên mênh mông

                               Huyền Vi