Ca dao ni lông

Ca dao ni lông

Nguyễn Thị Sương

Chiều chiều ra đứng bờ kênh

Thấy ni lông rác mà thêm đau lòng

 

Ngó ra đồng lúa quê mình

Ni lông đầy rẫy quá chừng bạn ơi

Nguyễn Nguyên Mẫn