Ca dao : Ni lông hay

Ca dao : Ni lông hay

Ni lông có ở khắp nơi

Chứa đầy chất độc tiêu đời chúng ta

Kiều Minh+Huyền Vy

 

 

 Chiều chiều ra đứng bờ sông

Nhìn quanh chỉ thấy ni lông trôi đầy

Thu Uyên