CA DAO MỚI VỀ MÔI TRƯỜNG

CA DAO MỚI VỀ MÔI TRƯỜNG

 

 

 

CA DAO : (Tổ 2 lớp 81  )

                           Ngó lên ngọn núi mà chi

                       Chỉ còn một bãi đen sì núi khô.

                       

                        Ai ơi có muốn khỏe không đau  

                   Trồng cây xanh mát làm giàu niềm vui. 

                         

                        Ai ơi  đừng xả rác  nhiều

                   Môi trường ô nhiễm là tiêu cái đời.

            

                        Nhà tầng cháy nắng không thương  

                  Thương nhà cấp bốn có vườn  cây xanh.

 

                         Rủ nhau lên núi trồng cây  

                Phủ xanh đồi trọc tương lai xanh rừng.

                         Ai ơi vất vả đã từng

                  Trồng thêm rẫy nữa cũng đừng thở than