BÓNG CÂY

BÓNG CÂY

Yêu sao bóng mát trưa hè

Líu lo chim hót, ve hè râm ran

Mỗi khi trời nắng chang chang

Lại thương lại nhớ muôn vàn bóng cây.

                             Nguyễn Thị Sương