Tin:Chúng mình dọn vệ sinh

2014-01-18 16:32

Các bạn biết không?Thứ 2 tuần nào cũng vậy tất cả học sinh của trường mình đều hăng hái,hào hứng,hăm hở ra quân dọn vê sinh ở sân trường và ở đường quốc lộ trước trường.Chỉ sau 15 phút thì đã sạch bong không còn một cái rác.Trường mình trở nên thật sạch đẹp đó các bạn à!