Kết quả thi olimpic Tiếng Anh

2014-01-18 15:17

Vừa qua trong đợt thi  olympic Tiếng Anh trên internet cấp huyện các lớp chất lượng cao(lớp 8/1) của trường mình giật 4 giải đấy.Thái Nhật Hà:Giải nhất.Huỳnh Thu Uyên:Giải nhì.Nguyễn Thị Diễm Phúc:Giải ba.Bùi Thị Tố Uyên:Giải khuyến khích.Các bạn ấy đều là những con gà anh chiến của lớp mình đấy!