Kế hoach nhỏ

2014-01-16 22:10

Vừa qua trường chúng minh tổ chức gom rác thành kế  hoạch nhỏ . 

Mỗi  đội viên  một kí giấy vụn và thế là cả tấn giấy được thu gom . 

Một việc làm ý nghĩa đối vwois môi trường phải không các bạn?